Projektbeskrivning

Råbelövssjön och Oppmannasjön reduktionsfiskas för att få ett bättre och klarare vatten. Genom att fiska upp fisk som äter djurplankton och gräver i botten, kan man förskjuta sjön till ett läge med klarare vatten. Då antalet fiskar som äter djurplankton blir färre ökar antalet djurplankton. De i sin tur kan äta mer växtplankton, vilket ger en klarare sjö. Men det finns ytterligare en del i ekosystemet som vi påverkar vid ett reduktionsfiske. Stora braxnar gräver i botten för att leta mat, men när de gör detta så frigörs även näringsämnen som kan bidra till en ökad växtplankton tillväxt. Detta leder till en ökad grumlighet.

Målet är att förskjuta jämvikten mot ett klarvattensläge, genom att minska andelen djurplanktonätande fiskar och fiskar som gräver i botten. Ett klarare vatten gynnar rovfiskar, till exempel abborre och gädda, som jagar med hjälp av synen. Får man dessa bestånd att bli starka så får man hjälp att hålla nere bestånden av djurplanktonätande fisk. Förhoppningen är att sjöarna skall stabiliseras i ett klarvattenläge.

Not- och bottengarnsfiske
Fisket bedrivs med två olika metoder, not- och bottengarnsfiske. På hösten när vattnet börjar bli kallt samlas fisk (löja, mört) i stora stim i sjöarnas djupare delar. Då fisken står förhållandevis stilla används ett aktivt redskap, not. En not är ett 300 meter långt och 3-10 meter högt nät med tyngder och flöten. Noten dras ihop och omringar fisken som hamnar i en strut där den kan dras upp ur vattnet. Rovfisk som gös, abborre och gädda släpps tillbaka i sjön, medan vitfisk som mört och braxen plockas bort och blir till biogas. På så sätt blir fiskar som bidrar till övergödningen färre och rovfiskar får bättre förutsättningar. Hösten 2019 drog fisket med not igång i sjöarna.

Till våren när braxen och mörten leker fiskas det med bottengarn, passivt redskap. Fisken vandrar mot sina lekområden och på sin väg går de i redskapen.

På tre år ska 250 ton fisk fiskas upp ur Oppmannasjön och 125 ton ur Råbelövssjön.

Snabba fakta

Projektnamn: Reduktionsfiske i Råbelövssjön och Oppmannasjön
Medverkande: Råbelövssjöns och Oppmannasjöns fiskevårdsområde; Biosfärkontoret, Kristianstads kommun.
Finansiärer:  LOVA-medel och Kristianstads kommun.
Total budget 3 737 000 kr.
Genomförs: 2019-2022.
Kontakt: Carina Wettemark carina.wettemark@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 15

Läs mer

Back To Top
Translate »