Promenad för alla sinnen

Näktergal och sångare stämmer upp i kör. Starrtuvor och alar speglar sig i det klara vattnet och i luften anas en svag doft av blommande hagtorn. En försommarpromenad på Ekenabben är en naturupplevelse för alla sinnen.

Här och var bryts ytan av vattenblinkens vita blomklasar. Intill stoltserar svärdsliljans knoppar, redo att spricka ut i gul blom vilken dag som helst.

Lövsångare och näktergalar sjunger i flerstämmig kör tillsammans med gök och härmsångare.
Alsumpskog finns måhända på flera platser, men få är lika tillgängliga som Ekenabbens. Rejäla spänger leder besökaren djupt in i en skog som för tankarna till Amazonas mangroveträsk.

Längre ut mot fågeltornet ändrar naturen karaktär. Alarna lämnar plats för flera hundra år gamla ekar och bokar. Majestätiskt breder grenverket ut sig högt ovanför de grova stammarna. Här är det lätt att förstå hur Ekenabben fått sitt namn.
I fågeltornet kommer Hammarsjöns fågelliv närmare. Någonstans därute har en fiskgjuse sitt rede. När vi vänder tillbaka kantas stigen av lågmälda orkidén tvåblad och fyrbladiga ormbär.

Promenaden mynnar där 20-talets danspaviljong en gång tronade. Här har mången äldre Kristianstadsbor roat sig i sin ungdom. I dag kan utsikten över Hammarsjön njutas från fiskebryggan och fikabordet alldeles intill vattnet.

Ekenabben
Strax sydost om Kristianstad ligger denna pärla med alsumpskog, stora ekar och en liten strand. Genom skogen tar du dig lätt fram även med rullstol eller barnvagn på en gedigen spång. Här kan du uppleva fågelliv, blomprakt, märkliga svampar och insektsmyller.
Vägbeskrivning: Kör från Kristianstad ett par kilometer österut på Blekingevägen och vid Hammar ta av söderut på Otto Lindenows väg. Där Otto Lindenows väg svänger kraftigt till vänster, tar man i stället till höger och kort därefter till vänster över järnvägen vid skylt ”Ekenabben”.

Back To Top
Translate »