Utemuseum Äspet. Foto: Åsa Pearce

Besöksplatser ger tillgänglighet

I Vattenriket finns 21 besöksplatser ute i landskapet. Besöksplatserna ger besökarna kunskap om områdets  natur- och kulturhistoria och är ett…

Vattenrikeblomman är Ett Verktyg För Att Förstå Ekosystemtjänster.

Nya pedagogiska verktyg

Den pedagogiska verksamheten på naturum utvecklar nya vägar till barns och ungas nyfikenhet och förståelse av naturen. Vattenrikesnurran är ett…

Back To Top
Translate »