Ovanlig skalbagge vid Klintabäcken

I dagarna har ett spännande fynd gjorts på Linderödsåsens slänt. En röd ögonknäppare har dykt upp. Det är 18 år sedan skalbaggen sågs här senast.


Foto: Anders Hallengren

Anders Hallengren som koordinerar Länsstyrelsens arbete med hotade arter är glad.
– Att göra ett återfynd av en väldigt ovanlig art känns bra. Dessutom visar det att miljön fungerar som den ska, säger Anders Hallengren.
Röd ögonknäppare trivs bäst i vitrötade boklågorna i fuktig bokskog. Det var på en liten lönnplanta vid Klintabäcken som den röda skalbaggen hittades.
Under sommaren fortsätter sökandet efter sällsynta skalbaggar i området. Kanske dyker även rombjätteknäppare och bokblombock upp.
– De arterna har aldrig påträffats här förut, men trivs i samma miljö som röd ögonknäppare. Att göra ett nyfynd vore jätteskoj! säger Anders Hallengren.

Back To Top
Translate »