Naturum Vattenriket fortsätter locka besökare

Vattenriket är ett populärt besöksmål. Under 2013 hade naturum Vattenriket mer än 110 000 besökare. En ny undersökning visar att besökarna bidrar positivt till ekonomin i Kristianstads kommun.

Under 2011 gjorde naturum Vattenriket en stor turistekonomisk undersökning tillsammans med företaget Resurs ab. Den visade att naturum lockade många besökare och bidrog positivt till kommunens ekonomi.

I fjor gjordes en ny undersökning. Resultatet visar att de positiva effekterna som naturum och Vattenriket har för kommunen som besöksmål håller i sig.

– Undersökningen visar vilken viktig roll naturum Vattenriket och Biosfärområdet har för bygden. Många besökare uppger att de kommer hit med släkt och vänner. Det visar att Kristianstadsborna fungerar som stolta ambassadörer för sin bygd, säger Jan Pålsson, kommundirektör.

Personalen på naturum intervjuade 1 088 besökare under 2013. Intervjuerna visar att en tredjedel av naturums besökare kommer från Kristianstad. Resten kommer från andra delar av Sverige eller från andra länder.

Många som besökte naturum hade Vattenriket som huvudanledning till sitt besök i kommunen. För besökare från Skåne uppgav mer än 60 procent att de främst kommit för Vattenrikets skull. För besökare från övriga Sverige lite mer än 50 procent. För utländska besökare är naturum och Vattenriket en huvudanledning för nästan 40 procent.

Besökarna bidrar även positivt till ekonomin i Kristianstads kommun.  Konsumtionen från besökarna vars huvudanledning var att besöka Vattenriket landade på 27 miljoner kronor till bygden.

I årets enkät ställdes frågan om besökarna varit vid någon av Vattenrikets övriga 21 besöksplatser. Det visar sig att nästan två tredjedelar hade besökt en eller flera besöksplatser.

– Det känns bra, eftersom vi i fjol satsade särskilt på att visa vägen ut från naturum, ut i Vattenriket, säger Karin Magntorn, naturumföreståndare.

De mest välbesökta platserna är Lillöområdet, Forsakar och Balsberget. Men ytterligare elva besöksplatser hade besökts av 40 procent eller fler av de intervjuade.
Text: Åsa Pearce
Foto: Karin Magntorn

Sportlovskul på naturum

Nästa vecka är det sportlov med en massa kul på naturum. Det blir djurolympiad och mys vid elden. Välkomna!

Djurolympiad
Lördag-onsdag 15-19 feb kl 11 -15.
Kan du hoppa jämfota lika långt som en groda?  Vem springer snabbast – du eller en utter? Har du lika skarp blick som en falk?
Ställ upp i naturums djurolympiad och utmana några av våra vanliga svenska djur. Vid vår eld värmer vi frusna fingrar och grillar medhavd korv.

Krabbelurer och krumelurer
20-21 februari kl 11–15.
Vintermys vid elden utanför naturum. Vi lagar mat och gör kluriga uppdrag.

Naturum Vattenriket i siffror 2013:

Antal besök 110 797
Antal programpunkter 657
Antal guidade grupper 183
Antal skolklasser 91

Back To Top
Translate »