skip to Main Content

Naturum håller på att förpuppas

Sedan slutet av januari har man successivt byggt ett skyddstak över hela naturum. Detta kan nästan liknas vid en insekts förpuppning. Inne i det skyddande höljet fortsätter nu naturums innanmäte att växa fram. Först efter sommaren kommer höljet att försvinna, men det dröjer ända fram till slutet av året innan allt i naturum är färdigt.

Arbetet med att bygga ett skyddstak över naturum startade från väster.        Foto S-E Magnusson

 

Sektion efter sektion växer skyddstaket ut över naturum.                    Foto S-E Magnusson

Högt över den tillfrusna våtmarken arbetar man under bistra klimatförhållanden med att foga samman de stora plastdukarna till ett skyddande tak.                       Foto S-E Magnusson

Från byggställningarna, på en höjd strax över naturums maxhöjd, ser man närheten till staden. I förgrunden syns utrymmena för restaurangen, som kommer att ligga en och två våningar över bottenplan. Till höger om arbetsbron syns också stommen till den permanenta gång och -cykelbron, som passerar över Helge å vid Tivolibadet (gaveln med de stora fönsterna).                                           Foto S-E Magnusson

Vy mot söder, ut över den istäckta Naturumsjön. Tivoliparken  med Överstens ö i Helge å och Långebro i bakgrunden. När naturum är färdigt kommer man att kunna stå på en ca 170 kvadratmeter stor takterrass, där den korrigerade plåten nu syns på bilden. Under takterrassen finns utställningslokalen, med panoramafönster ut över sjön.                 Foto S-E Magnusson

Vy från strandkanten av den snötäckta Naturumsjön.                     Foto S-E Magnusson

Vy från södra kanten av Naturumsjön.          Foto S-E Magnusson

Utställningslokalen på första våningen och restaurangen högst upp börjar framträda. Monteringen av restaurangens övre delar pågår för fullt.                                           Foto S-E Magnusson

Arbetet med de utskjutande restaurangdelarna är i full gång.                               Foto S-E Magnusson

Här syns järnbalkarna som kommer att bära upp de utskjutande delarna av restaurangen.                  Foto S-E Magnusson

I utställningslokalen kommer det att finnas arrangemang med rinnande vatten. Här diskuteras placeringen av rördragningar för detta.                                Foto S-E Magnusson

Utställningsmodulerna producerar på olika ställen i landet och kommer successivt under sommaren och hösten att sättas på plats i naturum. Här i utställningslokalen diskuterar fr vänster kommunens projektledare för bygget Jörgen Holm med utställningsproducenten Håkan Kvist  och arkitekt Fredrik Pettersson från White, måttsättning mm av de olika utställningsarrangemangen.                              Foto S-E Magnusson

Isen på bottenplattan i hörsalen spettas bort, som en del i förberedelsearbetet inför gjutningen av golvet.                Foto S-E Magnusson

Några av de sista delarna av skyddstaket lyfts på plats.                          Foto S-E Magnusson

Snart är hela naturum skyddat för väder och vind, med plast.  Helge å i förgrunden.                           Foto S-E Magnusson

Translate »
Back To Top