Naturum håller på att förpuppas

Sedan slutet av januari har man successivt byggt ett skyddstak över hela naturum. Detta kan nästan liknas vid en insekts förpuppning. Inne i det skyddande höljet fortsätter nu naturums innanmäte att växa fram. Först efter sommaren kommer höljet att försvinna, men det dröjer ända fram till slutet av året innan allt i naturum är färdigt.

Från byggställningarna, på en höjd strax över naturums maxhöjd, ser man närheten till staden. I förgrunden syns utrymmena för restaurangen, som kommer att ligga en och två våningar över bottenplan. Till höger om arbetsbron syns också stommen till den permanenta gång och -cykelbron, som passerar över Helge å vid Tivolibadet (gaveln med de stora fönsterna).

Vy mot söder, ut över den istäckta Naturumsjön. Tivoliparken  med Överstens ö i Helge å och Långebro i bakgrunden. När naturum är färdigt kommer man att kunna stå på en ca 170 kvadratmeter stor takterrass, där den korrigerade plåten nu syns på bilden. Under takterrassen finns utställningslokalen, med panoramafönster ut över sjön.

I utställningslokalen kommer det att finnas arrangemang med rinnande vatten. Här diskuteras placeringen av rördragningar för detta.

Utställningsmodulerna producerar på olika ställen i landet och kommer successivt under sommaren och hösten att sättas på plats i naturum. Här i utställningslokalen diskuterar fr vänster kommunens projektledare för bygget Jörgen Holm med utställningsproducenten Håkan Kvist  och arkitekt Fredrik Pettersson från White, måttsättning mm av de olika utställningsarrangemangen.

Isen på bottenplattan i hörsalen spettas bort, som en del i förberedelsearbetet inför gjutningen av golvet.

Några av de sista delarna av skyddstaket lyfts på plats.                          Foto S-E Magnusson

Snart är hela naturum skyddat för väder och vind, med plast.  Helge å i förgrunden.                           Foto S-E Magnusson

Back To Top
Translate »