Internationella året för biologisk mångfald

FN har utlyst 2010 till det internationella året för biologisk mångfald. Regeringar, myndigheter och ideella organisationer bidrar alla på olika sätt med att uppmärksamma biologisk mångfald och ekosystemtjänster under hela året.

I Vattenriket arbetar vi ständigt med att bevara och utveckla landskap, ekosystem, arter och biologisk mångfald. Viktiga delar i det arbetet är att samla in kunskap genom inventeringar, att tillsammans med markägare och brukare hitta hållbara brukningssätt och att säkerställa vissa områden genom att bilda naturreservat.

Sverige statsar på att under året lyfta fram den ekonomiska betydelsen av biologisk mångfald. I FN-studien ”Millennium Ekosystem Assessment” ges en lägesrapport över jordens ekosystemtjänster och vilken betydelse de har för samhället. Här i Kristianstad uppmärksammades ekosystemens värden särskilt i somras under en tvådagars konferens. Föredrag från konferensen finns sammanfattade i rapporten ”Ekosystemtjänster – ett verktyg för hållbar utveckling”.

Back To Top
Translate »