God jul och gott nytt år från Vattenriket!


De senaste veckorna har det rått rena utteryran på naturum Vattenriket. En hona med två ungar håller till i redet och naturumsjön. Här fångar de fisk och leker. Till alla besökares stora glädje!

2015 blev ett år kantat av jubileum. Mitt under Biosfärområde Kristianstads Vattenrikes tioårsfirande fyllde naturum fem år. Fredag den 27 november 2010 slog naturum upp dörrarna för första gången. Sedan dess har över 620 000 besökare kommit från när och fjärran. De har fått uppleva spännande fiskar och fåglar, skrattat i Opteryx och lärt sig mer om biosfärarbetet för natur och människa.

Samverkan, orientering och gässen i Vattenriket. Biosfär 2015 bjöd på många nya rön om biosfärområdet. Forskningskonferensen hölls för sjätte gången i samarbete mellan Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och Högskolan Kristianstad. Läs mer om Högskolan Kristianstads forskning i Vattenriket i den här fokusrapporten som togs fram till konferensen.

Att vattenståndet varierar i Vattenriket har varit extra tydligt under hösten. Vi har haft perioder med riktigt lågvatten. Den 23 oktober uppmättes ett rekordlågt vattenstånd i Helge å! Sedan dess har det stigit till mer normala nivåer igen.

Vid Slättnes väg i Nyehusen fortsätter arbetet med att restaurera värdefulla sandmarker. I januari kör vi in med grävmaskin för att städa undan grenar och rötter efter avverkning och röjning. Sedan ska nya sandytor grävas fram där backtimjan och sandnejlika kan gro och bin och steklar gräva bon. I sommar inventeras sandiga områden i Nyehusen och Furuboda på insekter. För mer kunskap om vilka våra ”artiga grannar” är och vad de behöver för att vilja bo kvar med oss.

Nu stundar helger och ledig tid. Ett härligt sätt att njuta av Vattenriket är att ta en promenad längs Linnérundan – en av Kristianstads mest tätortsnära leder. Varje år vandrar 20 000 personer längs rundan. Det är också en av fyra leder som kommunen lyfter i det internationella vandringseventet Eurorando nästa år. Ett stort arbete är igång för att öka tillgängligheten. Spänger och ramper ska ge fler möjlighet att komma ut på strandängarna och fram till Lillöborgen.

En riktigt god jul och ett gott nytt år
önskar vi er från Vattenriket!

Hälsningar Carina Wettemark,
biosfärkoordinator Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Foto: Ricky Deejay

Back To Top
Translate »