Färre gäss i kylan


Grågäss. Foto Christer Neideman/Sländan.

Under vinterhalvåret räknar Nordöstra Skånes fågelklubb gäss runt om i Kristianstads och Bromöllas kommuner, som en del i övervakningen av gäss i nordvästra Europa. Evert Valfridsson meddelar att det just nu finns ungefär 10 000 gäss i området. Det är relativt få gäss jämfört med tidigare år. Det kalla vintervädret är säkert en bidragande orsak till den blygsamma siffran. Då blir det svårare för gässen att hitta mat, och de drar vidare till mindre kärva trakter.

Några noteringar från Evert Valfridssons rapportering är att det just nu finns cirka 1 000 grågäss, drygt 7000 sädgäss och 1500 kanadagäss. Även om det är färre gäss än tidigare år, så kan den som vandrar Linnérundan ändå se stora flockar gäss. I lördagens räkning fanns 1200 kanadagäss vid Isternäset.

Se årets och tidigare års gåsrapporter på Spovens hemsida

Back To Top
Translate »