Ekosystemens tjänster i dag och i morgon

En tredjedel av all jordens mat är resultatet av pollinerande insekter. Det är en av de många tjänster som naturen ger oss. Tjänster som är svåra att värdera och som vi ibland tar för givet. Vid Framtidskommissionens frukostmöte på naturum Vattenriket diskuterades ekosystemtjänster i dag och i morgon.


Mat och bränsle, rening av luft och vatten, rekreation och turism. Ekosystemtjänster är enkelt uttryckt den nytta vi får från naturen.
– Det är lätt att ta naturens tjänster för givna. Vi behöver stanna upp och tänka efter. I dag är ekosystemtjänsterna gratis, men det kan bli dyrt att ersätta dem om de försvinner, säger Johan Elmberg, professor i zooekologi vid Högskolan Kristianstad.


Naturums hörsal är fylld till bredden när regeringens framtidskommission bjudit till frukostmöte om ekosystemtjänster. Kommissionens uppdrag är att identifiera framtidens utmaningar. Arbetet ska mynna ut i ett antal rapporter som ska hjälpa våra politiker att fatta långsiktiga beslut för Sverige.
-Vid ett antal öppna möten vill vi lära av goda lokala exempel och samtidigt utmana dem att bli ännu bättre, säger Petter Hojem, sakkunnig på Framtidskommissionen.

En av framtidens utmaningar handlar om grön tillväxt. Att mötet om ekosystemtjänster förlades till naturum Vattenriket är ingen slump.
-Kristianstad är en ort som ligger extremt långt framme när det gäller att ta vara på och hjälpa fram ekosystemtjänster, säger Petter Hojem.


Frukostmötets debatt ger många nya idéer till utredningen om grön tillväxt. Fler biogasmackar, lyssna på den yngre generationen och ta fram nya sätt att synliggöra och mäta värdet på skosystemtjänster är några.
-Dessutom är det viktigt att Sveriges kommuner får statligt stöd för att identifiera och beräkna ekosystemtjänster i respektive kommun, säger Sven-Erik Magnusson, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Klas Eklund, ekonom och medlem i Framtidskommissionen, tycker att ekosystemtjänster är enormt viktiga, men alltför osynliga.
-Därför är det viktigt att synliggöra och sätta ett värde på dem. Sedan måste gröna tjänster bli de billigare än de som inte är gröna. Konsumenter agerar med plånboken.
Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »