Gott om vedlevande insekter på Balsberget

Sommarens insektsinventering visar att Balsbergets naturreservat, som ligger inom ett av Biosfärområdets temaområden, har mycket höga bevarandevärden knutna till död ved, ihåliga träd och gamla levande träd av främst bok, ek…

Läs mer

Provtagning av döda alar

I dagarna pågår en provtagning av döda alar i Vattenriket för att se om de bär på algsvampen Phytophtera. Infektion av Phytophtera är en möjlig orsak till att så många alar…

Läs mer

Röjning kring ekar på Ekenabben

Nu röjer Naturvårdsskötselorganisationen under och kring de gamla ekarna längst ut på Ekenabben. Genom att ta bort buskar och träd som växer tätt inpå ekarna och upp i kronorna, räddar man dem…

Läs mer
Back To Top
Translate »