Andreas Jezek – ny limnolog i Vattenriket

Andreas Jezek är ny limnolog i Vattenriket. I ett år ska han vikariera för Jonas Dahl och arbeta med att koordinera olika vatteninriktade projekt.

Vatten, fiskar och fiske är hans stora intressen även på fritiden.
-När jag är ledig fiskar jag gärna gädda och havsöring vid kusten utanför Blekinge där jag har tillgång till båt hos mina föräldrar i Norje.

Det var där i det lilla blekingska samhället vid havet som intresset för fiske och fiskar tog fart.
-Jag fick mitt första akvarium av farmor när jag var två år gammal. Sedan har jag alltid haft akvarier.
Ett tag hade han saltvattenakvarier, men idag simmar vildguppies runt i sötvattenakvariet där hemma.
– Det blir ju många nya fiskar och det är kul för barnen.

När Andreas var klar med sina limnologstudier i Lund kom sambon Ann in på läkarutbildningen i Umeå. Andreas följde med och fick jobb på Skogshögskolan. Där arbetade han med vattenbruk och fiskeförvaltning.

Vattenriket högt på önskelistan
När Ann fick at-tjänst söderut gick flytten till Skåne. Andreas började som miljöinspektör först i Sölvesborgs kommun och sedan 2005 på Miljöförbundet Blekinge väst. Det är ett arbete präglat av  myndighetsutövning styrt i lagstiftning och regler. 

Att arbeta i Vattenriket har länge varit en dröm och nu blir den verklighet.
-Under årens lopp har jag sett att här händer det grejer!
I ett år vikarierar han nu för Jonas Dahl och arbetar med våtmarksinriktade projekt och som sakkunnig i frågor kring söt- och saltvattenmiljöer.
-Jag tror att det finns stora möjligheter att vara kreativ och ser fram emot att vara med och påverka markägare att ta steget och anlägga våtmarker på sin mark.

 Arbetet med våtmarker känns meningsfullt, eftersom det bidrar till att minska näringsläckaget.
-Det är viktigt i ett område präglat av jordbruk. Dessutom är våtmarker viktiga för den biologiska mångfalden och ett friskare hav.
Ett hav där hans barn ska kunna dra upp gäddor när de växer upp.
-Den stora grabben följer redan med mig ut ibland och jag har börjat lära den lilla så smått också.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »