Ålseminarium 20-21 april

Ålakademin arrangerar ett Ålseminarium den 20-21 april 2010 med nationell, internationell och lokal inriktning. Seminariet samlar expertis och intresserade av ålfrågor för att på ett så bra sätt som möjligt belysa ålens situation igår, idag och imorgon, samt vad som görs och kan göras för ålens fortlevnad.

Målgrupper för Ålseminariet är Länsstyrelser, kommuner, kraftbolag, Leader-områden, gröna organisationer, media, fiskevårdsorganisationer, fiskeområden, yrkesfiskare av ål, ålodlare, enskilda med intresse för ål, mfl

Back To Top
Translate »