Gott om stormusslor i Helge å

02 Jul 2015
Det är gott om musslor i Helge å. I förra veckan inventerade Vattenrikets limnolog Jonas Dahl åsträckan mellan Hammarsjön och Yngsjö tillsammans med dykare.

I år undersöktes de sydligaste delarna av ån och musslor var det gott om. Som mest hittade dykarna omkring 300 musslor i de kvadratmeter stora ytor som undersöktes. Bland dem var sex av sju svenska stormusselarter representerade.

Jonas Dahl är nöjd med att så många stormusselarter hittades.
-Det tyder på att det är en bra miljö i ån med ett rikt fisksamhälle. Musslornas larver lever ju på fiskhjälar.

Musslor är viktiga organismer i åns ekosystem. De filtrera bort plankton, bakterier och organiskt material.
-Hade vi inte haft så gott om musslor hade vattnet i Helge å varit ännu brunare, säger Jonas Dahl.

Strax nedströms Vramsån försvann musslorna plötsligt.
-Förmodligen blev vattnet för salt där eftersom vatten kommer in från havet, säger Jonas Dahl.

Det är första gången som någon inventerar musslor i Helge å. I fjol började arbetet mellan Torsebro och Hammarsjön. Resultatet är ungefär detsamma i de båda områdena som undersökts. Nästa år tar sig Jonas och dykarna norrut i ån mellan Torsebro och Knislinge.

Text: Åsa Pearce
Foto: Jonas Dahl

Back To Top
Translate »