skip to Main Content

En del av Kristianstads kommun - utsett av Unesco

Naturum Vattenriket. Foto: Patrik Olofsson/N

naturum Vattenriket

Besökscentrum med utställning och aktiviteter.

Plattform på Håslövs ängar. Foto: Patrik Olofsson/N

Besöksplatser

Strandängar, skogar och hagmarker. Fågeltorn och stigar. Kom ut!

En kvinna går med en tubkikare på axeln. I bakgrunden syns vass och en spång.

Aktiviteter

Grodlek, yoga, fåglar och flöjtspel i en härlig blandning!

Glada barn drar tillsammans i ett rep. Dragkamp.

Friluftskul 3 juni

Kom till Ekenabben och prova på roliga friluftsaktiviteter för hela familjen!

Vid naturum kan man läsa av vattenståndet på en pegel. Foto: Eva Hansson

Vattenstånd

Vattenståndet i Helge å är 0,10 meter över havet (2023-05-26).

Back To Top
Translate »