Följ med på Youth Forum i Luxemburg sommaren 2023!

Är du intresserad av naturen och hållbar utveckling? Vill du var med och bidra till lösningar på olika utmaningar vi står inför? Är du nyfiken på biosfärområden och deras nätverk över hela världen? Är du 18-28 år och vill träffa andra i samma ålder med liknande intresse. Då kan Minett Beyouthsphere Youth forum 2023 vara något för dig.

Du åker till forumet med Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Vattenriket har bjudits in att delta med fyra deltagare och en gruppledare. Till forumet kommer unga vuxna från Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Forumet hålls 12-16 juli 2023 i Ellergronn, utanför staden Esch-sur-Alzette i Luxemburg.

Fokus för träffen är ekosystemtjänster och kommunikation. Du får en inblick i hur biosfärområden arbetar med att bevara och utveckla naturens värden på ett hållbart sätt. Du får uppleva naturen i Minett biosfärområde och lära dig om ekosystemtjänster – de tjänster naturen ger oss människor alldeles gratis. Sedan blir det workshop för att hitta lösningar som säkrar naturens förmåga att fortsätta leverera ekosystemtjänster.

Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta, men intresse och engagemang är viktigt. Deltagande, resa och logi är gratis för alla deltagare. Träffen finansieras av Eu-programmet Erasmus+. Skicka in din ansökan snarast, vi har bara fyra platser på träffen.

Praktisk information

Gruppledare: Åsa Pearce, informationsansvarig, Biosfärområde Kristianstads Vattenriket
0733-13 64 62, asa.pearce@kristianstad.se
Pris: Deltagande är kostnadsfritt. Resa och boende betalas av Erasmus+
Boende: Gaalgebierg Camp site

Preliminärt program

Wednesday 12th July
Arrival at site
Dinner in Esch

Thursday 13th July
Walk in the morning with a park ranger to discover the Biosphere reserve
Afternoon: Workshop with a scientist on ecosystemic services: What are the positive benefits that nature provide to people.

Friday 14th July
Workshop with artist collective La Bonneterie
Free evening

Saturday 15th July
Workshop La Bonneterie
Barbecue evening at Ellergronn

Sunday 16th July
Morning: Presentations of the final projects in the morning for the political guests.
The forum will end at 12am

Anmälan senast 20 mars (begränsat antal platser) DET ÄR FULLTECKNAT

Anmäl dig till asa.pearce@kristianstad.se. Ange i ditt mail:
Namn:
Mailadress:
Telefonnummer:
Adress:
Matallergier eller kostval:
Berätta kort om vem du är, vad du gör och varför du vill åka med!

I och med din anmälan samtycker du till att dina personuppgifter lagras enligt Kristianstads kommuns bestämmelser för personuppgiftshantering.

About the region

The Minett UNESCO Biosphere is situated in the south of Luxembourg, a former site of intense industrial actiyity. Mines and their man-made terraced landscapes are a prominent feature of the biosphere. Today, they show that the impact people have on nature can also be positive. When the mines were shut down, a special type of flora and fauna started to develop there, including orchids, butterflies, bats, amphibians, lizards, reptiles and birds. This environment is surrounded by human activity which needs to be made more sustainable without expanding in order to preserve these natural areas.

Back To Top
Translate »