Youth forum i Minett biosfärområde i Luxemburg

Fem dagar i juli 2023 deltog fyra unga vuxna och en projektledare från Biosfärområde Kristianstads Vattenrike på ett ungdomsforum i Minett biosfärområde i Luxemburg i ett Erasmus+projekt.

I fokus stod det övergripande temat hur människa och natur kan leva tillsammans. En central fråga för alla världens 748 biosfärområden.

Tillsammans med deltagare från ytterligare fyra europeiska biosfärområden utforskade de naturen och dess ekosystemtjänster. Sedan skapade de en informationskampanj för att förmå besökarna att ta hänsyn till områdets natur. Forumet avslutade med att gruppen presenterade kampanjen för Luxemburgs miljöminister.

Snabba fakta

Projektnamn: Youth forum i Minett biosfärområde i Luxemburg
Medverkande: Biosfärkontoret och fyra ungdomar från Vattenriket samt deltagare från biosfärområden i Frankrike, Tyskland, Luxemburg och Polen
Finansiärer: EU:s Erasmus+
Genomförs 2023 i juli
Kontakt: Åsa Pearce asa.pearce@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 3
Miljömål nr 4
Miljömål nr 11
Miljömål nr 15
Miljömål nr 17

Läs mer

Back To Top
Translate »