Biosfärkontoret är en del av kommunledningskontoret i Kristianstads kommun. Vi arbetar med att ta emot över 100 000 besökare årligen till Vattenriket, genomföra naturvårdsåtgärder på land och i vatten, vara en kunskapsresurs i beslutsprocesser i kommunledningen och att utveckla nya idéer och metoder inom naturvägledning och naturvård. Ännu ett arbetsområde är att göra naturen, och kunskap om den, tillgänglig för så många som möjligt. Via länkarna här hittar du information om verksamheter och projekt som biosfärkontoret driver.

Vinne å – för god ekologisk status

Biosfärambassadörer

Back To Top
Translate »