Projektbeskrivning

Skåneleden SL6 Vattenriket håller på att anläggas genom Vattenriket. Leden passerar flera av Vattenrikets 21 besöksplatser och naturum Vattenriket. Med projektet ”Tre bubblare längs Vattenrikeleden” vill vi erbjuda en möjlighet att uppleva tätortsnära natur och kultur kopplat till tre av ledens entréplatser.

Projektet kommer att bidra till rekreation och folkhälsa och genomförs i samarbete med föreningar, skolor och förskolor. Projektet har fokus på barnfamiljer och förskolor. Stigarna är rullbara och tillgängliga för rullstol och barnvagn och ligger i tätortsnära naturområden i nära angränsning till socialt utsatta områden.

Syftet med projektet ”Tre bubblare längs Vattenrikeleden” är att stimulera till naturupplevelser i tätortsnära natur. Det gör vi genom att kombinera spännande former av naturvägledning som sagostig och naturlekstig med mer traditionella skyltar och upplevelsevandringar.

Det långsiktiga målet är att främja ett aktivt friluftsliv, öka tillgänglighet till tätortsnära natur för allmänhet och skola för att på så sätt skapa engagemang för naturen och öka kunskapen om biologisk mångfald och arter.

  1. Sagostig vid Norra Lingenäset – Vättestigen. Klar våren 2021.
  2. Naturlekstig – en motorikbana med djurskyltar vid Ekenabben där barn får röra sig och samtidigt lära sim om olika djur – Grodleken. Klar 2022.
  3. Självguidande naturstig vid naturum Vattenriket med informationsskyltar. Klar 2023.

Snabba fakta

Projektnamn: Tre bubblare längs Vattenrikeleden.
Medverkande: Biosfärkontoret.
Finansiärer: LONA-medel och Kristianstads kommun.
Genomförs 2021 – 2024.
Kontakt: Åsa Pearce asa.pearce@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 3
Miljömål nr 4
Miljömål nr 11

Blogginlägg

Back To Top
Translate »