Linné på Sånnarna 2007

Linné åter på Sånnarna

300-årsjubiléet av Carl von Linnés födelse uppmärksammades stort i hela landet under 2007. Även i Kristianstads Vattenrike hedrades minnet av den store botanikern och hans tidigare besök på platsen.

Under sin skånska resa år 1749 färdades Carl von Linné med sitt resesällskap med häst och vagn mellan Kristianstad och Åhus. Hans färd gick genom ett vidsträckt, öppet landskap där han kunde skåda en mosaik av små åkrar och fårbetade sandiga fält.

De närboende hade berättat om den härliga doft som kom från de sandiga fälten, särskilt kring midsommartid och alldeles speciellt på morgonen och kvällen. Linné och hans sällskap begav sig för att se vad som doftade så härligt och upptäckte sandnejlikan, som han själv beskrev:

”Då vi kommo på orten, funno vi all denna lukten härröra av blommorna på en nejlika, som vi aldrig sett upp i landet, men råkade den sedermera här i Skåne på alla sandfält och besynnerligen ibland flygsanden så allmänt som det gemenaste ogräs. Örten är nämnd Dianthus.

Under jubileumsfirandet fick besökare återuppleva resan med häst och vagn över Sånnarna i Åhus, med en Linnékopia som ciceron.

Jubiléet firades också i Lillö borgruin med en utställning om Linné i Vattenriket. och guidade turer längs Linnérundan erbjöds.

Under den skånska Linnéveckan besöktes borgen av mer än 1000 personer.

Back To Top
Translate »