Naturvårdsåtgärder på golfbanan i Åhus

Golfbana med naturvärde

Att naturvård och golfsport kan ha motstående intressen är ett välkänt faktum på många platser. Men i Åhus pågår just nu ett samarbete mellan Kristianstads Golfklubb och Biosfärkontoret för att bevara och utveckla de för Åhustrakten unika sandiga markerna med höga naturvärden som finns på och i anslutning till de båda banorna Åhus Östra och Åhus Västra.

Klubbens greenkeeper har satt igång det praktiska arbetet med grävmaskin, traktor och fräs för att bevara och återskapa naturvärdena. – Målet är dessutom att få golfbanan miljöcertifierad efter Golf environmental organisation, som en av de första i landet berättade Lars Harald, ordförande i golfklubbens miljökommitté.

Back To Top
Translate »