Invigning av Utemuseum Sånnarna 2006

Invigning på torra sånnar

Allt är inte vatten i Vattenriket. De torra sandmarkerna, på skånska sånnarna, är en viktig del av det ekologiskt intressanta området.

Efter invigningen av Kristianstads Vattenrikes femte utemuseum, Sånnarna i Åhus, kunde fler få upp ögonen allt som gömmer sig i det stäppliknande landskapet.

Ovanliga växter och insekter trivs i de karga markerna, där Biosfärområdet inlett naturvårdsarbete tillsammans med lantbrukare.

Back To Top
Translate »