Säv i Hammarsjön 2006

Förändringar i Hammarsjön

Under året började Biosfärkontoret på allvar uppmärksamma de problem som hade uppstått i sjöarna. Vass och säv hade börjat växa sämre i Araslövssjön och Hammarsjön. Inventeringar visade också att antalet häckande fågelpar inom flera arter minskade, samtidigt som grågässen ökade stort. Biosfärkontoret i Kristianstads kommun inledde undersökningar och började arbeta för att få igång forskningsprojekt om de oroande förändringarna. En viktig del var att samla den lokala kunskapen som fanns spridd hos många av de aktörer (fritids- och yrkesfiske, fritidbåtsfarare, naturvårdare och ornitologer) som vistades i Helge å.

Back To Top
Translate »