Invigning av biosfärområdet 2005

Biosfärområde på internationell nivå

Det ihärdiga arbetet med Ekomuseum Kristianstads Vattenrike hade nu fått internationell genklang. Vattenrikets unika natur- och kulturvärden och arbetssättet för att bevara och utveckla dessa erkändes på världsnivå. I juni kom beskedet att FN-organet Unesco godkänt regeringens ansökan om att utse Kristianstads Vattenrike till internationellt biosfärområde.

Vattenriket blev det första biosfärområdet i Sverige som erkändes enligt Unescos nya regler. Ett biosfärområde ska utgöra ett modellområde för samspelet mellan natur och människor i världen.

För Kristianstadsborna är biosfärområdet något att vistas i. För Sverige är det ett område att lära av. Internationellt sett är området ett åtagande, sa miljöminister Lena Sommestad vid invigningen i september.

Både Kristianstadsbor och långväga gäster vallfärdade till Lillö borgruin för att fira den stora händelsen.

Back To Top
Translate »