Tidningsartikel om Vattenriket som föredöme för naturvården

Arbetet i Vattenriket belönas med pris

Kristianstads Vattenrike fick ett stort erkännande när arbetet detta år belönades med Artdatabankens naturvårdspris. De stolta mottagarna, som fick resa till Uppsala och hämta en bronsskulptur ur miljöminister Kjell Larssons hand var Sven-Erik Magnusson från Kristianstads kommun och Hans Cronert från Länsstyrelsen i Skåne, som samarbetat sedan Vattenriket befann sig på idéstadiet.

Kristianstads Vattenrike fick priset för ”ett mångårigt och systematiskt arbete med att integrera våtmarkernas värden i Kristianstads kommuns verksamheter. Genom ett inspirerat samarbete mellan en mängd aktörer under ledning av eldsjälarna Sven-Erik Magnusson och Hans Cronert har Vattenriket blivit ett föredöme som nått internationellt erkännande.”

Back To Top
Translate »