skip to Main Content

Uppstart för att bli biosfärområde

Under hösten 2001 kom beslutet från Kristianstads kommunstyrelse om att Kristianstads Vattenrike skulle bli biosfärkandidatområde och arbeta för att bli det första biosfärområdet i Sverige enligt Unescos nya regler. Att bli ett biosfärområde hade funnits med i tankarna ända sedan starten 1989, men först nu fanns möjligheterna. Från år 2002 och tre år framåt pågick ett intensivt arbete tillsammans med många i bygden för att ta fram underlag till de omfattande frågor Unesco ville ha svar på och hitta sättet som biosfärområde Kristianstads Vattenrike skulle kunna fungera på.

Back To Top
Translate »