Uppstart för att bli biosfärområde

Under hösten 2001 kom beslutet från Kristianstads kommunstyrelse om att Kristianstads Vattenrike skulle bli biosfärkandidatområde och arbeta för att bli det första biosfärområdet i Sverige enligt Unescos nya regler. Att bli ett biosfärområde hade funnits med i tankarna ända sedan starten 1989, men först nu fanns möjligheterna. Från år 2002 och tre år framåt pågick ett intensivt arbete tillsammans med många i bygden för att ta fram underlag till de omfattande frågor Unesco ville ha svar på och hitta sättet som biosfärområde Kristianstads Vattenrike skulle kunna fungera på.

Back To Top
Translate »