Isternäset blir naturreservat 2001

Efterlängtat naturreservat

Redan år 1749 upptäckte Carl von Linné höga naturvärden när han besökte Isternäset under sin skånska resa och många efter honom har velat att den värdefulla strandängsmiljön skulle skyddas. På Isternäset fanns bland annat Kristianstads kommunfågel rödspoven kvar bland häckfåglarna.

Men, att bilda naturreservat av Isternäset var en lång resa som år 2000 nästan var framme mot sitt mål. Många hade arbetat aktivt under många år för att det skulle bli naturreservat på Isternäset och under tidiga våren 2001 var alla formella beslut fattade.

Back To Top
Translate »