En skötselorganisation bildades 1999.

Ökad satsning på skötseln av naturområden

Redan under 1990 talets mitt hade det byggts så många besöksanläggningar och fogats till naturområden, att det behövdes en kraftfullare skötselbemanning än den som kunde ställas till förfogande från kommunens arbetsmarknadsavdelning. Vid samma tid uppstod behov från Länsstyrelsen i Skåne att hitta ny lösning för skötseln av de statliga naturvårdsmarkerna. Så småningom ledde diskussionerna mellan Länsstyrelsen och kommunen fram till ett avtal om skötsel av statliga och kommunala naturvårdsobjekt i Kristianstads kommun. Nu satsade man gemensamt för att sköta den värdefulla naturen i Kristianstad.

Back To Top
Translate »