Liten mal i Helge å. Foto: Patrik Olofsson/N

Malen simmar åter i Helge å

Det var på 1960-talet som många av malarna i Helge å försvann eftersom vattenkvaliteten var för dålig, men sommaren 1999 var det dags för fiskarna i Helge å att åter få dela utrymmet under vatten med Europas största sötvattensfisk. Det var Världsnaturfonden som tillsammans med bland andra Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Fiskeriverket ansvarade över projektet. Jan Eric Nathanson från Fiskeriverket hjälpte till att släppa ut de 12 stycken meterlånga malarna i Helge å. Att de skulle kunna hitta varandra och så småningom skapa en ny stam av malar i Helge å verkade vara som att hitta en nål i en höstack. Men, så var inte fallet! Redan några år senare fångades de första malungarna i Helge å.

Back To Top
Translate »