Utgrävningen av Härlövsborg 1996

Härlövsborg grävdes fram ur en kulle

Ett stycke kulturhistoria kom i dagen när en märklig kulle längs Linnérundan i närheten av Lillö grävdes ut 1996. Anders Ödman, chef för historiska museet i Lund, kom till Vattenriket i sitt sökande efter gamla borgar. Till hjälp tog han Naturskolan och skolbarn från Vä som fick vara med om den spännande utgrävningen. Efter någon veckas grävande kunde man bekräfta att kullen innehöll resterna av den medeltida borgen Härlövsborg.

Utifrån upptäckten av de gamla ekpålarna till vindbryggan kunde byggandet av borgen dateras så exakt som till sensommaren 1377.

Back To Top
Translate »