Storken återvänder 1993

Gamla marker bildar nytt rike

En gång i tiden var våtmarkerna i trakten kring Kristianstad ett starkt storkfäste. Men storken trängdes bort under 1900-talet, och det sista paret sågs häcka vid Lillö 1940.

Mer än 50 år senare återvände storkarna, med människornas hjälp, till sina gamla marker. På våren 1993 installerades sju unga storkar i det nybyggda hägnet i Viby som en del i det skånska storkprojektet som hade startat 1989 och vars huvudmålsättning var att storken åter skulle bli en del av vår svenska fågelvärld. Hägnet byggdes vid Gårdsbutiken i Viby i samarbete mellan Ekomuseum Kristianstads Vattenrike, Nordöstra Skånes fågelklubb, Naturskyddsföreningen, och KFV, Katastrofhjälp fåglar och vilt.

Back To Top
Translate »