Sköna toner på Ekenabben 1993

Sköna toner i Ekenabbens sumpskog

Vid 1900-talets början var Ekenabben i Hammarslund ett välbesökt nöjescentrum, där kända orkestrar spelade upp till dans. Nuförtiden kan besökarna i stället njuta av tonerna alla de fåglar som samlas på den lövskogsbeklädda udden.

När informationsskärmen om den unika sumpskogen och de fåglar, djur och svampar som lever där, invigdes hösten 1993 blev Ekenabben det femtonde besöksmålet i Vattenriket. Naturskolan fortsatte strax efter med att göra ett pedagogiskt material till Ekenabben åt skolorna, som det första uteklassrummet i Vattenriket.

Back To Top
Translate »