1989 startar Karin och ola Magntorn Naturskolan i Vattenriket

I början av höstterminen rullade Naturskolans buss för första gången ut till eleverna i Kristianstads län. De båda nyanställda biologerna Karin Broqvist och Ola Magntorn gav sig ut för att hjälpa barnen att upptäcka en massa spännande i naturen omkring dem. Samtidigt fick barnen lära sig mer om miljövård. Den allra första turen med Den rullande naturskolan gick till sjätteklassarna på Färlövs skola som fick inviga utrustningen och ge sig ut på småkrypsjakt.

Naturskolan började som ett försöksprojekt under länsmuseet och besökte den första terminen mer än hundra mellanstadieklasser i det dåvarande länets tretton kommuner.

Back To Top
Translate »