Några baracker vid Kanalhuset var det första kontoret för verksamheten i Vattenriket. Foto: Sven-Erik Magnusson

Gamla marker bildar nytt rike

Några baracker vid ställverket nedanför Barbacka verkar kanske inte så märkvärdiga. Men för många var de det första synliga tecknet på att något nytt höll på att hända vid Helgeå.

Den storslagna idén som kläckts hos en grupp naturkännare och entusiaster, som såg andra värden än de flesta i de gamla våtmarkerna kring Kristianstad, började äntligen bli verklighet. Efter grundliga förberedelser och finansiering från Kristianstads kommun, Länsstyrelsen i dåvarande Kristianstads län och Världsnaturfonden, samt löfte om stöd till markinköp från Naturvårdsverket hade Ekomuseum Kristianstads Vattenrike börjat växa fram. Miljövårdsarbetet och utvecklingen av markerna hade redan kommit igång. Nu inleddes arbetet med att underlätta för fler människor att upptäcka Vattenriket.

Back To Top
Translate »