Projektbeskrivning

Ett internationellt samarbetsprojekt mellan företag, universitet, intresseorganisationer och förvaltare av våtmarker. Vattenriket har sedan 2015, varit en del i detta projekt.

Grundtanke med projektet är att fylla informationsbristen som i vissa fall finns, för att kunna förvalta och skydda viktiga våtmarksområden

Inom samarbetet utvecklas verktyg som kan användas för förvaltning och uppföljning av våtmarksområden. Exempelvis har man tagit fram ett verktyg kan rapportera om det skett förändringar av ytan våtmarkshabitat, vilket är användbart både vid rapportering till Ramsar men även det globalt hållbara målet (SDG) 6.6.1..

I vår verksamhet ser vi möjligheter till att följa ytvattetsutbredning över tid, förändringar i markanvändning samt på sikt hoppas vi även att viss övervakning av vattenkvaliteten ska gå att utföra.

Snabba fakta

Projektnamn: SWOS – Satellite-based  Wetland Observation Service
Medverkande: Biosfärkontoret,
Finansiärer:
Genomförs 2015-
Kontakt: Carina Wettemark carina.wettemark@kristianstad.se

Blogginlägg

Back To Top
Translate »