skip to Main Content
Utemuseum Äspet. Foto: Åsa Pearce

Besöksplatser

I Vattenriket finns 21 besöksplatser ute i landskapet. Syftet är att de ska ge besökarna ny kunskap om områdets  natur-…

Fågeltornet Vid Pulken är Tillgängligt Med Rullstol. Foto: Åsa Pearce

Vattenriket för alla

Få platser i Sverige har så rik och varierad natur som Vattenriket. De senaste tio åren har vi arbetat aktivt…

Vandra Bland Ramslök Och Sippor På Nora Lingenäset. Foto: Karin Magntorn

Vattenrikeleden

En ny vandringsled växer fram i Vattenriket, SL6 Vattenriket. Leden ska gå från norr till söder genom fantastiskt rik och…

Back To Top
Translate »