skip to Main Content
Utemuseum Äspet. Foto: Åsa Pearce

Besöksplatser

I Vattenriket finns 21 besöksplatser ute i landskapet. Syftet är att de ska ge besökarna ny kunskap om områdets  natur-…

Sandnejlika I Närbild. Foto: Patrik Olofsson/N

I sanden nära dig

Små insatser kan göra stor nytta för växter, småkryp och upplevelse ."I Sanden nära dig" är ett LONA-projekt med målet…

Sånnarna Med Kor. Foto: Patrik Olofsson/N

Nya naturreservat

Sedan 2005 har Biosfärkontoret arbetat med att skydda viktig natur och bevara hotade arter i området. Ett gott exempel är…

Back To Top
Translate »