skip to Main Content
Naturpedagogik Med Skolklasser. Foto: Mattias Roos, Kristianstads Kommun

Biosfärklassrum

Biosfärklassrum är verktyg för att uppleva, undersöka och komma till insikt om Vattenrikets biologiska och kulturhistoriska värden och det biosfäriska…

Vattenriketsnurran

Nya pedagogiska verktyg

Naturum Vattenriket har tagit fram en verktyg för att kunna ta reda på hur en bäck eller å mår och…

Lugn Av Naturen

Lugn av naturen

Naturen har lugnande, stärkande och läkande effekter enligt forskning. Sänker blodtryck och puls, ökar koncentrationsförmågan. Det har naturum Vattenriket tagit…

Information Om Vattenriket Och Naturum Finns På Tio Språk Inne På Naturum. Foto: Åsa Pearce

Ny i Vattenriket

I naturums utställning finns en pekskärm som berättar om Vattenriket och naturum på tio språk. Skärmen är en konkret del i…

Tranvärd Vid Pulken I Vattenriket. Foto: Mattias Roos, Kristianstads Kommun

Tranvärdar

I månadsskiftet mars-april rastar tusentals tranor i Vattenriket. Vid utemuseum Pulken syns de bra från tornet när de dansar, vilar…

Biosfärambassadörer. Foto: Åsa Pearce

Biosfärambassadörer

Sedan 2013 utbildar Biosfärkontoret biosfärambassadörer som en del i arbetet med att involvera lokalbefolkningen. Deltagarna får lära sig om Biosfärområde…

Naturum Musik I Redet. Foto: Karin Magntorn

Naturum Vattenriket

Naturum Vattenriket är besökscenter och mötesplats för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Dessutom fungerar det som skyltfönster för biosfärområdets verksamhet. Sedan invigningen 2010…

Back To Top
Translate »