Örnveckor och nya tubkikare på naturum

Naturum Vattenriket har utrustats med två tubkikare. Efter naturfotograf Patrik Olofssons uppskattade lunchföredrag om örnar räckte Lions club över kikarna som ska stå framme i utställningen.


Lions har skänkt två kikare till naturum Vattenriket. Foto: Sven-Erik Magnusson

Lions club i Vä, Åhus och Kristianstad ville ge en gåva till naturum som verkligen behövdes. I samtal med naturumföreståndare Karin Magntorn kläcktes idén om två tubkikare.
-Kikarna kommer att ge en större upplevelse till dem som kommer hit, säger Leif Dahlquist, Lions club Åhus.
Här kan naturums besökare skåda fågel genom utställningens stora panoramafönster. Kikarna får dessutom följa med ut på naturums exkursioner.


Leif Dahlquist vill ge besökarna en större upplevelse. Foto: Sven-Erik Magnusson

Kanske kommer en eller annan örn att visa sig i kikargluggen. Att örnen har framtiden för sig slog naturfotograf Patrik Olofsson fast i sin bildvisning. Onsdagens föredrag och kikaröverräckning markerar starten för naturums örntema.


Leif Dahlquist överräcker kikarplaketten till Karin Magntorn. Foto: Åsa Pearce

Helge å är ett stråk där örnarna gärna vistas under vintern.
-Här finns mat. Mängder av gäss lockar hit örnen. Dessutom stödmatas den på ett par platser, säger Patrik Olofsson.


Naturfotograf Patrik Olofsson berättar om örnarna i Vattenriket. Foto: Åsa Pearce

På 70-talet var läget blev akut för örnen. Miljögifter som DDT och PCB anrikades i rovfågeln, som högst upp i näringskedjan var särskilt utsatt. Äggen blev så sköra att de gick sönder under ruvningen.
I Vattenriket var man tidigt ute med att stödmata med giftfritt kött och när miljögifterna förbjöds började örnen återhämta sig. I dag häckar fem par i Vattenriket och under vintern samlas de i 100-tal.


Lena och Stig Olsson provar naturums nya tubkikare. Foto: Åsa Pearce

Patrik Olofssons närbilder av örnarnas liv blev mycket uppskattade och naturums första lunchföreläsning en succé. Lena och Stig Olsson är nöjda besökare.
-Fantastiska bilder! Och roligt att örnarna blir fler och fler, säger de.

Back To Top
Translate »