Naturums akvarium – unikt till form och storlek

Att konstruera ett 5000 liters akvarium med oregelbunden form är en grannlaga uppgift. Och tung. Bara bottenglaset väger 1000 kilo.

Fyra man lägger an sina sugklockor till en enorm glasskiva. Hugger i, bär fram och välter glaset på plats. Med exakt precision passar de båda bottenhalvorna ihop.
-Fint, allt stämmer, då kan jag sova i natt, säger Lasse Forsberg lättat och torkar svetten ur pannan.

Visst har han konstruerat ett och annat akvarium i sina dar, bland annat på Universeum. Men naturum Vattenrikets är långt ifrån en dussinprodukt.
 -Det är ovanligt i både form och storlek. Dessutom är det byggt för kallt sötvatten, vilket kräver ett isolerglas på framsidan, annars bildas kondens på utsidan när luften är varmare än glaset.

I akvariet kommer naturums besökare att kunna se Hammarsjöns fiskar både från sidan och ovanifrån, eftersom vattennivån ska hålla 70 centimeter.
-Vi vill visa ett utsnitt ur Hammarsjön som ju är en grund slättsjö, säger Sven-Erik Magnusson, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

När glaset har härdats om drygt tre veckor kommer akvariet att inredas med lerbotten, musslor, en modell av en alstubbe, och så naturligtvis fiskar som braxen, björkna, löja, mört, abborre, sandkrypare och kanske mal. Gäddorna däremot får stanna kvar i Hammarsjön.
-Annars är risken att en liten gädda blir en stor efter ett tag, säger Sven-Erik Magnusson.

Back To Top
Translate »