Naturum Vattenriket 10 år!

Den 27 november 2010 slog naturum Vattenriket upp dörrarna för första gången. Sedan dess har över en miljon besökare besökt utställningen och varit med på programaktiviteter ute och inne. Vilka fina tio år vi har haft! Något kalas kunde vi inte bjuda på i dessa coronatider, men vi uppmärksammade ändå jubileet på flera coronasäkra sätt:

Tio rika år på naturum Vattenriket

Sedan vi öppnade dörrarna för tio år sedan har vi haft besök av människor från över hundra olika länder, av statsminister och kungapar, hundraåriga Dagny och nyfödda barn. Men framför allt har naturum varit en plats dit Kristianstadsborna troget har återvänt och visat sin stad och sitt Vattenrike för sina gäster. Tiden som gått har verkligen varit rik på många sätt!

Artrikt

Redan från början var kungsfiskaren en trogen gäst utanför naturum, lockad av de stora mängderna benlöja i naturumsjön. Vintern 2015-2016 fick den sällskap av en utterfamilj i naturumsjön och det blev rena rama utteryran. Och sedan dess har vi haft glädje av dessa charmiga uttrar varje år.

Utter i naturumsjön. Foto: Patrik Olofsson/N

Kunskapsrikt

Naturums uppdrag är att väcka entusiasm för naturen och öka kunskapen om människors påverkan  på naturen på ett lustfyllt sätt. Vår naturpedagog har träffat över 17 000 elever. Tillsammans med föreningarna har vi kunnat bjuda på 5 000 programpunkter alltid med tanken att försöka att kombinera det kunskapsrika med det lustfyllda. Biosfärambassadörer, Tranvärdar och biosfärlägrets miniambassadörer bidrar också till kunskapsrikedom.

Guidning vid bihotellet utanför naturum.

Idérikt

På naturum arbetar vi efter årliga teman. Ett exempel är temat Ekosystemtjänster då det blev både artiga vandringar, ekosystemtjänstfilm och ett fantastiskt fiffigt verktyg för att mäta ekosystemtjänster med. Idérik är också alla barns kreativitet, som när skrot blir konst och musikinstrument tillsammans med skrotkonstnärer.

Vattenrikeblomman är ett verktyg för att förstå ekosystemtjänster.

Upplevelserikt

På naturum vill vi ge upplevelser för alla sinnen. Det finns många nycklar till attitydförändringen och under åren som gått har vi försökt sätta fler och fler av dem i vår nyckelknippa; Musik i redet, Bevingade samtal om fåglar i litteraturen, Lugn av naturen och skogsbad. Spännande spindlar eller att måla natur. Uppdraget att visa vägen ut till upplevelserna som väntar ute i Vattenriket vid besöksplatser och på ån ligger oss varmt om hjärtat.

Musik i redet

Glädjerikt

Glädje har varit med oss redan från början. Humor är en viktig del i utställningen och upplevelsepedagogiken. Opteryx har under åren som gått fått 3 filmer och har gått 86 000 resor! Så klart var det extra mycket glädje år 2011 när vi blev landets mest välbesökta naturum, eller 2012 när vi blev årets naturum, eller 2015 när vi firade Biosfärområdets första tio år. Glädje var det också 2018 när Kristianstad fick stå värd för andra chansen i Melodifestivalen. Här på naturum fick kungsfiskaren på stolpen vid parkeringen glitterhatt och här inne kunde man kora Vattenrikets vassaste sångare.

En tur i Opteryx lockar till skratt och nyfikenhet på naturen. Foto: Precious People

Vattenrikt

Vi vill bidra till att förändra attityden från vattensjukt till vattenrikt. Fler ska förstå att det som är bra för naturen är bra för människan. Målet är ett hållbart samhälle. Under åren har vi sett många exempel på hur det blivit vattenrikt både i våra egna och andras huvuden. Biosfärlägret har genomförts varje sommar sedan 2011 och små miniambassadörer sprider det vattenrika budskapet. Vattenrikets vänförening bildades 2012 och har flera hundra medlemmar. Vi började hjälpa till att utbilda Biosfärambassadörer år 2013 och idag finns det över 250 vattenrika entusiaster som kan kalla sig biosfärambassadör. Och naturum i sig har garanterat påverkat värderingarna hos många. Att stå på takterrassen och se sin stad ligga inbäddad i våtmarkslanskapet har gjort mångas värderingar vattenrikare.

Paddling med storkanot under biosfärlägret.

Några tillbakablickar

Back To Top
Translate »