Malen är en utvald art i det nationella arbetet med att bevara hotade arter. Sedan 2011 har Biosfärkontoret provfiskat mal i nedre Helgeån varje år. Provfiskena visar att malen har kommit tillbaka.

Förr var malen en vanlig fisk i Helge å. På 1960-talet försvann den på grund av föroreningar. Numera är vattenkvaliteten bättre och sommaren 1999 var det dags för fiskarna i Helge å att åter få dela utrymmet med Europas största sötvattensfisk. Det var Världsnaturfonden som tillsammans med bland andra Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Fiskeriverket ansvarade över projektet. Fiskeriverket släppte ut 11 stycken meterlånga malarna i Helge å och ytterligare en året efter. Att de skulle kunna hitta varandra och så småningom skapa en ny stam av malar verkade vara som att hitta en nål i en höstack. Men, så var inte fallet! Redan några år senare fångades de första malungarna i Helge å. Utsättning av mal gjordes 1999, 2011 och 2012.

Genetiska analyser visar att det bara är enstaka malar som har lekt. Därför är det viktigt att följa upp beståndets utveckling. Biosfärkontoret provfiskar efter mal varje sensommar sedan 2011.

Vid provfisket av mal har andra fiskarter fångats. Övervakningen av mal har alltså gett kunskap även om andra arter. Kunskapen kan användas som underlag för åtgärder för fler arter.

Läs mer

Back To Top
Translate »