Högvatten i Helge å. Naturum mitt i en sjö.

7 april, 2010

Nu har smältvattnet från Småland nått Kristianstad. Helge å har svämmat över och naturum ligger som en ö mitt i en stor sjö. Den förste april var vattenståndet i Helge å i Kristianstad 1,34 meter över havets medelvattenyta.

Högvattnet nu är inget extremt högvatten, bara några centimeter över det årliga medelhögvattnet. Alltså kommer vi att kunna uppleva detta sjölandskap längre eller kortare perioder nästan varje år.

Vattnet forsar fram i Helge å under den östra bron ut till naturum. Mer än 100 m2 /sekund störtar ner vid kraftverket i Torsebro, ca 1 mil uppströms Kristianstad.           Foto S-E Magnusson

Helge å utanför Tivoliparken, med den östra broförbindelsen ut till naturum. Man ser också tydligt högvattnet i Naturumsjön inne bland videbuskarna, till vänster om naturum.       Foto S-E Magnusson

Till höger om naturum, mellan videbuskarna och den gula bladvassen, är marken nu helt översvämmad. På eftersommaren är marken ofta helt torr och här blommar bl a gullstånds och fackelblomster.                       Foto S-E Magnusson

Markvy över samma översvämmade mark där det blommar gullstånds på sommaren.                        Foto S-E Magnusson

Översvämmade marker vid den västra broförbindelsen ut till naturum.                      Foto S-E Magnusson

Naturumsjön söder om naturum syns här där den östra broförbindelsen ansluter till naturum.                   Foto S-E Magnusson

Högvatten i Naturumsjön. Bara den högsta vegetationen sticker upp sina gula strån, där det sommartid är en grönskande fastmarksö. Vy från utställningslokalen på naturum.        Foto S-E Magnusson

Den östra broförbindelsen, från staden, går först över Helge å och smyger sedan fram i videbuskaget ut till naturum.                        Foto S-E Magnusson

Back To Top
Translate »