Gullståndsen trivs vid naturum

 

Den tionde inventeringen av gullstånds i Vattenriket visar att den rödlistade arten blommar fint vid naturum, men minskar på lokaler som betas.

-I år räknade jag till mer än 1800 blommande stänglar vid naturum, mer än dubbellt så många som i fjor. Det är glädjande, säger Kjell-Arne Olsson, som inventerat gullståndsen i Kristianstads Vattenrike.

I tio år har man räknat gullstånds på fyra lokaler. Det har visat sig att långvariga högvatten gör att bestånden försvagas. Det kan ta flera säsonger innan de återhämtar sig.

Det står också klart att gullstånds är mycket känslig mot bete. Dessutom har Kjell-Arne Olsson upptäckt att larver av karminspinnare äter gullståndsblad.
-Karminspinnaren är visserligen en ovanlig art, men en utveckling där den sprider sig till andra bestånd i Vattenriket skulle kunna hota gullståndsen, säger Kjell-Arne Olsson.

Ambitionen är att inventeringarna ska fortsätta framöver.
-Vattenriket är en av få återstående platser i nordöstra Europa med ett livskraftigt bestånd. Därför är gullstånds lite av en ansvarsart för Vattenriket, säger Hans Cronert, naturvårdssamordnare i Kristianstads Vattenrike.

Back To Top
Translate »