Byggstart för Vattenrikets hus

4 juni, 2009

Nu har startskottet gått för bygget av naturum Vattenrikets hus! Under torsdags förmiddagen samlades pressen tillsammans med representanter från Kristianstads kommun, Naturvårdsverket, Whitearkitekter och byggentreprenörern NCC på plats vid kanten av Linnérundan för att markera den officiella byggstarten.
Idel glada röster hördes bland invigningstalarna som alla såg fram med spänning på när naturum Vattenrikets hus skall stå färdigt i september 2010. Under kommunalrådet Bengt Gustafsons tal fick han dock stå ut med lite konkurrens från ovan. En vit stork seglade stolt över våra huvuden och landade i den blivande våtmarkssjön!

Avslutningsvis slog Bengt Gustafson och Helene Fritzon gemensamt ner den första pålen till det Vattenrikets hus!

090604_naturum_4
Den stora grävmaskinen som börjat utgrävningen av den kommande våtmarkssjön. Foto: Karin Magntorn

090604_naturum_2
Sven-Erik Magnusson och kommunalrådet Bengt Gustafson beskådarplatsen för Vattenrikets hus.  Foto: Karin Magntorn

090604_naturum_6
Thomas Hansson från Naturvårdsverket tillsammans med Fredrik Petterson från White. Foto: Karin Magntorn

090604_naturum_5_CW_utsnitt
Tre glada herrar, från vänster Sven-Erik Magnusson, projektledaren Jörgen Holm samt arkitekten Fredrik Petterson från White arkitekter.Foto: Carina Wettemark

090604_naturum_stork
Ett gott tecken från ovan var att storken kom flygande förbi och landadei den blivande våtmarkssjön som för att känna sig för. Naturums första”tomtkryss”! Foto: Carina Wettemark

090604_naturum_7
Bengt Gustafson och Helene Fritzon slår gemensamt ner första pålen till bygget!Foto: Carina Wettemark

Pålningen för arbetsbryggan närmar sig Våtmarkssjön

30 juni, 2009

 

Pålning naturum Kr Vattenrike  S-E Magnusson 090624

Ca 10-15 meter långa granpålar trycks ner i våtmarken, till dess att de når fast moränbotten.  Foto S-E Magnusson 2009-06-24

 

 

Våtmarkssjön lite vatten SEM 090624 IMG_0775

Regnvatten och åvatten börjar så smått fylla Våtmarkssjön. Foto S-E Magnusson 2009-06-24

Mindre strandpipare på besök i den nya Våtmarkssjön

30 juni, 2009

 

Mindre strandpip Våtmsjön naturum sem 090614 PICT4587

Redan under arbetet med att gräva ut Våtmarkssjön, som skall ligga utanför naturums panoramafönster, kommer olika fågelarter för att inspektera vad som är på gång. Vid pressinformationen vid byggstarten, i början av juni,  landade en vit stork och nu landade en mindre strandpipare vid strandkanten. Den mindre strandpiparen, som gärna uppehåller sig vid vattenfyllda grustag och och liknande miljöer är inte så vanlig som den större strandpiparen, som huvudsakligen påträffas längs kusterna. Den nyanlagda Våtmarkssjön, med stora vegetationsfria ytor är en typisk miljö där man kan förvänta sig ett besök av den mindre strandpiparen.

Pålning av arbetsbryggan påbörjad

15 juni, 2009

Nu har pålningen av arbetsbryggan påbörjats. Detta är en bryggkonstruktion som kommer att ligga norr om den slutliga gång-cykelbron. När alla byggarbeten är färdiga rivs arbetsbryggan.

Långa granpålar slås ner som underlag för arbetsbryggan

Granpåle som skall slås ner i kanten av våtmarken

Pålspets naturum sem 090611 DSC00474

Pålslagning arbbrygga naturum sem 090611 DSC00479
De första pålarna slås ner av en ”vanlig” grävmaskin

Uppgrävda massorna från den nyanlagda Våtmarkssjön börjar köras bort

10 juni, 2009

Uppkörnväg masor naturum sem 090610 DSC00466

För att kunna köra bort de uppgrävda massorna med en dumper har man lagt ut en provisorisk körväg i våtmarksområdet.

 

Lastar grävmassor naturum sem 090610 DSC00470

Parallellt med att man kör bort uppgrävda massor  fortsätter man att utvidga Våtmarkssjön.

 

Dumper grävmassor naturum sem 090610 DSC00471

De uppgrävda massorna körs bort och  läggs ut på den gamla Härlövstippen, som en del av återställningsarbetet av tippen.

Nu är grävningen i full gång

10 juni, 2009

Grävmaskin naturum sem 090608IMG_0522

Grävaren som håller på att gräva ut våtmarkssjön är sedan några dagar i full gång.

Grävd ränna Naturum sem 090608 IMG_0477

Idag på morgonen kunde man börja se resultatet av grävningen för inflödet till våtmarkssjön.

Back To Top
Translate »