Projektbeskrivning

Aktivera mera – friluftsliv är ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Biosfärkontoret/naturum och är en del av det övergripande projektet Aktivera Mera. Syftet är att nå ut till flera naturovana där vistelser och aktiviteter i tätortsnära natur erbjuds för att skapa kännedom, lust, välmående och kunskap om de möjligheter naturen och friluftsliv erbjuder. Fokus är att nå barn och unga i socioekonomiskt svaga områden, deras familjer samt nyanlända.

Syftet är också att samverka och bygga på verksamheter som redan existerar och att på så sätt dra nytta av nätverk, kontaktytor och redan upparbetat förtroende för att nå målgrupperna på deras egna arenor.

I samverkan mellan många aktörer kommer projektet att erbjuda friluftsaktiviteter till både barn och unga. Naturum kommer att hjälpa till att visa upp vår fina och värdefulla natur i Vattenriket och olika sätt att upp uppleva den, till exempel i aktiviteter som fiske, fågelskådning, skogsbad och genom aktiviteter vid den nya sagostigen på Norra Lingenäset.

Biosfärkontoret med naturum har längre arbetat med naturpedagogik för naturovana och projektet under Friluftslivets år är ytterligare en chans att förstärka det arbetet. Aktiviteterna under Friluftslivets år är också ett bidrag för att möta det starkt ökande intresset för att vara ute i naturen på grund av coronapandemin.

Snabba fakta

Projektnamn: Aktivera mera – friluftsliv
Medverkande: Kultur- och fritidsförvaltningen Kristianstads kommun, Biosfärkontoret/naturum.
Finansiärer: 250 000 kr från Svenskt Friluftsliv
Genomförs 2021
Kontakt för biosfär/naturums delar: Karin Magntorn karin.magntorn@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 3
Miljömål nr 4
Miljömål nr 10

Blogginlägg

Back To Top
Translate »