Lägsta punkten


Att Kebenekaise är Sveriges högsta topp vet de flesta, men hur många känner till att Sveriges lägsta markpunkt ligger i Kristianstad? Lägsta punkten är -2,32 meter under havsytan i höjdsystemet RH2000 (-2,41 meter enligt det tidigare RH70). Vid Lägsta punkten finns segelskärmar som berättar om områdets historia och här finns även en mätställning där man kan se hur högt vattnet hade nått om inte vallen vid Hammarslund funnits.

Lägsta punkten
Lägsta punkten. Foto: Karin Magntorn

Området där lägsta punkten ligger var tidigare en vik av Hammarsjön, den så kallade Nosabyviken. På den gamla sjöbotten ligger idag förutom Sveriges lägsta markpunkt också bla Kristianstads Centralsjukhus och reningsverket.
 
 På 1860-talet byggde den engelske ingenjören Millner en vall tvärs över sjöviken och pumpade bort vattnet för att få mer åkermark. Till sin hjälp att få över vattnet från viken och ut i Hammarsjön användes ångmaskiner som drev så kallade archimedesskruvar. En sådan sex meter lång skruv finns kvar vid vallen nära Ekenabben och här finns även mer information om torrläggningen av Nosabyviken.
 
 Egentligen var torrläggningsföretaget bara en del av ett större projekt som gick ut på att valla in Helgeån med följd att både Hammarsjön och Araslövssjön skulle bli torrlagda. På grund av ekonomiska och praktiska problem avbröts arbetet och sjöarna finns idag kvar som en värdefull del i Vattenriket.

archimedesskruven vid Hammarslund
Archimedesskruven vid Hammarslund. Foto: Patrik Olofsson


Tillgänglighet vid Lägsta punkten

tourism for all equalityLägsta punkten är beskriven på Equalitys hemsida med symbolerna

Från den grusade parkeringsplatsen tar man sig via en 100 m lång grusstig som är jämn och plan, fram till platsen Lägsta Punkten. På platsen finns en mätare som visar var vattennivåerna befinner sig, och två segelskärmar med tydlig information om platsen.

Lyssna eller ladda ner informationen som mp3 fil


Vägbeskrivning
Lägsta Punkten ligger strax öster om huvudinfarten från E22 mot Kristianstads centrum och sjukhuset. Följ brunvit skyltning från rondellen. Parkera bilen och gå till fots den sista biten fram till Sveriges lägsta markpunkt.Brunvit vägskyltningBrunvit vägskyltning

 

Koordinater till parkering vid Lägsta Punkten


WGS 84 decimal (lat, lon):
56.023038, 14.176368

Tillbaka