Forsakar


"Forsakar kallades här en ström, som lopp leder utur skogslanden åt sandlanden eller slätten, och hade gravet sig djupt neder med en brant däld, på bägge sidor så djupt som en hög kyrkomur, ett gott stycke förrän han kom utur skogslanden. Denna fors gjorde först ett högt, präktigt fall eller kaskad, därnäst efter ett bösseskotts loppande, åter ett annat brådstupande högt fall, där vattnet föll ned uti…"
 Carl von Linné ”Skånska resan"

Forsakars övre fall. Foto Ebba Trolle

Forsakarsravinen är ett naturreservat vid Linderödsåsens östra sluttning. Här får naturen utvecklas fritt och fallna trädstammar och döda träd är därför en karaktäristisk del av miljön. Ravinen bildades då en strid älv av smältvatten rann från landisens nedre kant och mejslade sig ner genom Linderödsåsen på väg ut mot havet. Ravinen är cirka 40 meter djup och här finns idag två naturliga vattenfall som tillhör Skånes högsta.

De blockrika ravinsluttningarna domineras av bok men utmed bäcken växer även al, ask och alm. Framspringande källor har gett upphov till en speciell fuktig miljö som gynnar många växter och djur. Sluttningarna domineras av gulplister, ormbunkar och mossor, som exempelvis skuggstjärnmosa. I ravinens botten växer det gott om sippor och gullpudra.


Den rika förnan och de grova träden gynnar många insekter. I Forsakarsravinen upptäcktes 1942 bokskogslöparen, en sällsynt skalbagge som ofta håller till under barken på de fallna trädstammarna.
Fågellivet är rikt vid Forsakar, bland annat strömstaren trivs här, foto: Patrik OlofssonFyndet var då det första i landet sedan Linné beskrev arten här i Forsakar 1761. Bokskogslöparen har senare även noterats vid Stenshuvud. Bland andra sällsynta insekter kan nämnas asbagge och svampfluga.
Fågellivet är rikt med många arter sångare och hackspettar. Årligen häckar forsärla och Forsakar är även en av Skånes få häcklokaler för strömstaren, som även brukar övervintra längs bäcken. Kungsfiskare och häger ses regelbundet.

Läs mer om bestämmelser och föreskrifter för naturreservatet på Länsstyrelsens hemsida

Foto: Patrik Olofsson/N och Ebba Trolle.

 

Promenera längs ravinkanten
Från parkeringarna utgår en markerad stig i en runda längs ravinkanterna. Slingan är cirka 1700 meter. På flera ställen passerar stigen farliga branter. Var försiktig och håll barnen under uppsikt.

Promenader i ravinen avråds numera på grund av risk för fallande träd!
På grund av risken för fallande träd och grenar avrådes besökare från att använda stigen som går i ravinens botten (stigen underhålles inte). Många av träden i ravinbranterna är angripna av rötsvamp vilket gör att de kan falla eller brytas av utan förvarning.

länk Läs mer på Vattenrikets nyhetsblogg
länk Information från Länsstyrelsen


Tillgänglighet vid Forsakar

tourism for all equalityForsakar är beskriven på Equalitys hemsida med symbolen 

En rymlig asfalterad parkeringsplats finns med 2 platser som reserverats som handikapplatser. Gångvägarna in i ravinområdet har till största delen ett fast och relativt jämnt markunderlag, även om det på vissa sträckor finns utstickande grenar och stenar. Vägbredden varierar mellan 70 och 150 cm, och det finns lutningar längs både den övre och nedre stigen som på vissa avsnitt är tämligen kraftiga. Bron över det övre fallet är 115 cm bred och har handräcken. Handikapptoalett saknas.

Vägbeskrivning
Forsakar vid DegebergaForsakar ligger nära Degeberga by och är skyltat från väg 19 genom Degeberga. Vid Forsakarsgården finns parkering till utomhusbad och naturreservat. Med buss: Skåneexpressen 3 och 4.
Större karta

Brunvit vägskyltningBrunvit vägskyltning

Koordinater till parkeringsplats vid Forsakar

WGS 84 (lat, lon):
N 55° 49.499', E 14° 4.622'
WGS 84 decimal (lat, lon):
55.82496, 14.07697
RT90:
6189796, 1391690
SWEREF99:
6186986, 442177

Tillbaka