Vattnet stiger i Våtmarkssjön

Under de senaste dagarna har ytterligare vatten fyllt på Våtmarkssjön. Nu fattas endast några decimeter till dess att vattenytan ligger på samma nivå som i den angränsande Helge å. Vattenytan i Helge å ligger nu på ca 0,25 meter över havets nollpunkt.

Vattenvy fr ön SEM 090629 IMG_0832

Efterhand som pålbryggan byggs ut i Våtmarkssjön måste nu de marknära arbetena utföras från en flotte.

Pålning flotte SEM 090629IMG_0833

 

Back To Top
Translate »