skip to Main Content

Vattnet stiger i Våtmarkssjön

 

 

Vattenvy fr ön SEM 090629 IMG_0832

Under de senaste dagarna har ytterligare vatten fyllt på Våtmarkssjön. Nu fattas endast några decimeter till dess att vattenytan ligger på samma nivå som i den angränsande Helge å. Vattanytan i Helge å ligger nu på ca 0,25 meter över havets nollpnkt. Foto S-E. Magnusson 2009-06-29

 

Pålning flotte SEM 090629IMG_0833

Efterhand som pålbryggan byggs ut i Våtmarkssjön måste nu de marknära arbetena utföras från en flotte.  Foto S-E. Magnusson 2009-06-29

Translate »
Back To Top