Utbildningsradion (UR) producerar kunskapsprogram till Sveriges television. Under sommaren 2021 spelade UR in en föreläsningsserie om Sveriges flora och fauna på några av landets 33 naturum. Vattenrikets personal bidrog med berättelser om djur och växter, platser och aktiviteter i biosfärområdet.

Vattenriket - en modell för hållbar samhällsutveckling

14 min. Föreläsare: Carina Wettemark

Kristianstads Vattenrike är ett av Sveriges sju biosfärområden. Biosfärområden har stora naturvärden, stor artrikedom och de bidrar aktivt till en hållbar samhällsutveckling genom att vara modellområden för nya idéer och metoder i lokal samverkan. Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, berättar.

Staden i Vattenriket

16 min. Föreläsare: Karin Magntorn

En skröna säger att den danske kungen Kristian IV såg Kristianstad ta form i en dröm. Det omgivande vattnet skulle främja handel och skydda staden mot fiedeangrepp. Sedan dess har synen på våtmarkerna varierat. Karin Magntorn, föreståndare för Naturum Vattenriket, berättar om Kristianstad med omnejd från grundandet 1614 till idag: Kristianstads Vattenrike med status som biosfärområde.

Tranornas bed & breakfast

7 min. Föreläsare: Åsa Pearce

Tranorna är välkomna gäster när de kommer med våren till Kristianstads Vattenrike. Det har inte alltid varit så. När 2000 hungriga tranor flög in från Tyskland i slutet av 1990-talet blev det konflikt. De åt nämligen upp lantbrukarnas sådd. Åsa Pearce, informationsansvarig för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, berättar hur lantbrukare, fågelskådare och kommun tillsammans löste situationen.

Juvelen och strumpvävaren

11 min. Föreläsare: Sam Peterson

I Kristianstads Vattenrike finns det två fåglar som sticker ut lite extra. Naturvägledaren Sam Peterson berättar om unika egenskaper hos kungsfiskare och pungmesen.

Uttern i Vattenriket

8 min. Föreläsare: Sussie Söderlundh

Under vinterhalvåret är chansen stor att få se en utter plaska i vattnet utanför naturum Vattenriket. Naturvägledaren Sussie Söderlundh berättar om den duktiga fiskaren och simmaren uttern, som har ett mycket speciellt sätt att kommunicera med andra uttrar.

Mångfald i sanden

12 min. Föreläsare: Dan Gerell

20 procent av Sveriges rödlistade växt- och djurarter finns i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och många av dem finns i sandmarkerna. Dan Gerell, ekolog i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, berättar varför sandmarkerna numera är så sällsynta och varför det finns ett samband mellan mänsklig aktivitet och hög artrikedom.

Lillöborgen - vaktad av våtmarker

12 min. Föreläsare: Sussie Söderlundh

Resterna av Lillöborgen finns på ön Lillö i Helgeån i Kristianstad. Den första borgen byggdes troligen på 1200- eller 1300-talet och den har brunnit, beskjutits och renoverats genom århundradena. Idag står där en ruin, som i Vattenrikets regi har blivit tuistmål med utställning i ett av tornen. Sussie Söderlundh, naturvägledare på naturum Vattenriket, berättar om livet på Lillö genom historien.

Vinbergssnäckans kärlekspilar

8 min. Föreläsare: Erik Kohlström

Vinbergssnäckorna lever ett stillsamt liv, men de har ett brutalt sätt att para sig. Erik Kohlström på Naturum Vattenriket i Kristianstad presenterar Sveriges största snäcka.

Fåglarnas fantastiska fjädrar

9 min. Föreläsare: Sam Peterson

Fåglar har en alldeles speciell kostym – fjädrarna! Sam Peterson på Naturum Vattenriket i Kristianstad visar hur fjädrar ser ut på riktigt nära håll och berättar om alla smarta funktioner de har.

Grävlingens tre superkrafter

7 min. Föreläsare: Erik Kohlström

Att en grävling är svart-vit och gräver gångar, det vet du kanske. Men grävlingen har också tre andra, mycket speciella egenskaper. Erik Kohlström på Naturum Vattenriket i Kristianstad berättar.

Back To Top
Translate »